Dolgu Sıkıştırma Hizmetleri

Dolgu Sıkıştırma Hizmetleri

Çeşitli zeminlerin daha sağlam olması, eğimlerin giderilmesi, daha düz bir arazi istenmesi gibi durumlarda, yapılan mucur veya toprak gibi malzemeler kullanılarak boş alanların doldurulması işlemine dolgu adı verilmektedir. Bu doldurulan malzeme çukurlara veya temellere atıldığı gibi kalmamakta, üst yapının sert bir zemine oturması için bir işlem daha gerekmektedir. Yapılan bu işleme dolgu sıkıştırma adı verilir.

İnşaat sürecinde yapılan bir dizi çalışmadan biri olan dolgu sıkıştırma, zemine toprak ile birlikte belirli bir oranda kaya parçalarının da doldurulmasıyla elde edilir.

Dolgunun sağlam olması, gereken sertliğe kavuşması için belirli oranlarda farklı toprak ve taş çeşitleriyle yapılması gerekir. Sulanarak iyice oturması sağlanan zeminin daha sonra çeşitli iş makineleri ile sıkıştırılması ve kontrollerinin yapılması son derece önemlidir. Alanında uzman mühendislerin projeler ile yapılan tüm inşaat çalışmaları gibi dolgu sıkıştırma öncesi, anı ve sonrası da çeşitli incelemeler ile denetlenmelidir. Zemin istenen düzeye geldikten ve üzerine inşa edilebilir niteliğe kavuştuktan sonra diğer çalışmalara geçilebilmektedir.

Hizmetlerimiz

[Çalışma Politikamız]