İş Makinası Kiralama

İş Makinası Kiralama

Teknolojinin gelişmesiyle beraber artık günümüzde insan gücünü minimuma indirmek öncelikli hedef. İnsan gücü demek ekstra efor demek, fazladan zaman ihtiyacı demek ve beraberinde mali yük demek. Bu nedenle artık insan gücü ne kadar aza indirgenirse o kadar zamandan tasarruf edilir. Her işletme için en önemli maddelerden biri zamandır. Yoğun iş temposunda belki de parayla satın alınamayan tek şey zamandır. Zamanı doğru kullanmak ve tasarruf sağlamak için ilk akla gelen şeylerden biri de iş makinalarıdır. İş makinalarını satın almak bir tercihtir ancak kiralamak da bir tercihtir. Zira çok sık kullanılmayan makineyi satın almak ciddi bir giderdir. Bazı işletmeler satın almak yerine kiralama yoluna gidebiliyor. Biz de bugün iş makinasını satın almak yerine kiralamayı tercih edenlere fayda sağlayacak bir içerik paylaşıyoruz. Şüphesiz ki satın alma da kiralama da beraberinde pek çok maddeyi içinde barındırır. Prosedürler ve dikkat edilmesi gerekenler bir hayli fazla olabilir. Öncelikle iş makinası kiralamadan kastımız nedir buna değinelim.

Farklı niteliklerde, türlerde ve kullanım alanlarında iş makineleri mevcuttur. Birtakım ihtiyaçlar neticesinde gündeme gelen iş makineleri şirketler için önemli bir gider kalemi oluşturur. Makinenin ücreti, bakımı, vergileri derken alt alta sıralandığında pek çok ödeme çıkabilir. Bazen beklenmeyen ek masraflar da görülebilir elbette. Bu gibi ek masraflar için ayıracak bütçesi olmayan firmaların ilk tercihi iş makinesi kiralamaktır. Bu yöntem kısa vadede ve anlık ihtiyaçlarda oldukça iş görür. İş makinelerini kiralarken tıpkı her alım satım ya da kiralamada olduğu gibi birtakım prosedürler vardır. Bunlardan ilki şüphesiz iş makinesi kiralama sözleşmesidir. İş makinesi kiralama sözleşmesi nedir kısaca tanımlayalım. İş makinesi sözleşmesi, anlaşan iki tarafın yaptıkları kiralama hizmetini resmiyete dökmeleridir. Yapılan kiralama hizmeti resmi kâğıt üzerinde kayıtlara geçer. Bu her iki taraf için de bir güvencedir çünkü sözleşmede yer alan maddelerden iki taraf da sorumludur. Böylece olası aksiliklerde eldeki sözleşme, tarafı korur. Yanı sıra devletin belirlediği ticari kurallar bakımından da önemlidir. İş makinesi kiralama sözleşmesinde birtakım hususlar dikkat çeker. Şu başlıkların açık bir şekilde belirtilmesi mutlaka önemlidir; taraflar, sözleşmede temsil ve imza yetkisi, sözleşmenin konusu, sözleşmenin bedeli, tarafların üstlendiği sorumluluklar, kanuni tebligat adresleri, ihtilafların halli ve yürürlülük.

Hizmetlerimiz

[Çalışma Politikamız]