Kontrollü Temel Dolgu

Kontrollü Temel Dolgu

İnşaat yapmanın ilk adımı temel kazma ile başlar. Konut, bina ve benzeri yapıların yapılabilmesi için önce temel adı verilen alt yapının yapılması gerekir. Yapı temeli için çalışma bölgesinde ekskavatör ile kazı yapılır, kazı sırasında çıkarılan taş, toprak ve moloz parçaları çalışmaları engellememesi için bölgeden damperli kamyon ile uzaklaştırılması gerekir. İş makineleri ile temel kazma sonrası oluşan hafriyat istenilen yere taşınabilir. Sert arazilerde çalışmak için kırıcı makinelerimiz mevcuttur.

Bina temel hafriyatı bina yada benzer bir yapının yapılabilmesi için temel adı verilen alt yapının yapılması gerekir. Temelin yapılması için de temel bölgesi için hafriyat çalışmaları yapılmalıdır. Temel için belirlenen bölgede kazı yapılır, kazı sonrasında da çıkarılan taş, toprak ve işe yaramayan diğer moloz maddelerinin çalışmaları engellememesi için bölgeden uzaklaştırılması gerekir. Bina temel hafriyatı bu neden ile yapılır.

Hafriyat için gereken iş makinelerinin kullanılması gerekir. Kullanılacak olan iş makinalarının saatlik çalışma ücretleri karşılığında iş görmektedirler. Her eline kazma, kürek alan ve iş makinası kullanabilen kişilerin temel kazısı yapamayacağı unutulmamalıdır. Kazı işleri mutlaka konularında ehil olan şirket çalışanlarınca yapılması gerekmektedir. Bu aşamada asıl vurgulanmak istenen konu işin profesyonel çalışanlar tarafından yapılması gerekliliğidir. Çünkü bina temel hafriyatı öncesinde, sonrasında ve kazı işlemi sonrasında uyulması gerekenler bulunmaktadır. Uyulması gerekenler iş güvenliğini sağlamayı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini esas alır.

Örneğin temel kazısı için çalışma yapılan bir alanın hemen yakınında başka bir binanın bulunması normalden daha dikkatli bir çalışma yürütülmesini gerektirir. Bina temel hafriyatı için çalışma yapılırken su, elektrik gibi şebekelerin varlığı göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü belirtilen tesisat şebekelerine çalışmalarda dikkat edilmez ise zarar verilebilir hatta belirli bir plan ile çalışma yapılmaz ise yapılması düşünülen işlerin komple değişikliğe uğraması söz konusu olabilir. Bina temel hafriyatı kazı çalışması sonrasında ortaya çıkan moloz ve benzeri maddelerin bölgeden uzaklaştırılması için mevzuata uygun olarak hareket edilmesi gerekir bu neden ile de belediye tarafından belirlenen alanlara taşıma yapılır.

Yapılacak uygulamaya göre gerekli olan araçlar belirlenir. Bu araçların kullanılması da ayrı bir uzmanlık alanını gerektirir. Hafriyat şirketleri kazı, enkaz kaldırma, yıkım, inşaat gibi işler üzerinde çalışırlar. Projelendirme yaparak işe başlayan bu şirketler daha sonra fay durumu analizi yaparlar. Taş yapısının incelenmesi ve toprağın yapısı gibi uygulamaları gerçekleştirirler.

Yasal yönetmeliklere göre bina için dolgu nasıl yapılmalıdır. Dolgu yapımı ciddi bir mühendislik bilgisi ve deneyimi gerektiren bir inşaat yapım işidir. İlgili fen kurallarına uygun yapılmadığı takdirde üzerindeki yükleri, hatta bir müddet sonra kendini bile taşıyamaz hale gelebilir. Dolgu yapılacak zeminde dolgu, doğru malzemelerle, doğru ekipmanlarla, doğru sıkıştırma teknikleri uygulanarak kademe kademe yapılmalıdır.

Hizmetlerimiz

[Çalışma Politikamız]